هوش تجاری

هوش تجاری هوشمندی کسب و کار (BI یا Business Intelligence ) نخستین بار به صورت رسمی در سال ۱۹۸۹ توسط هوارد درسنر از گروه گارتنر معرفی شد و هم اکنون از آن نه تنها به عنوان یکی از مهمترین زیرمجوعه های سیستم های اطلاعاتی در فناوری اطلاعات، بلکه به عنوان یک فلسفه مدیریتی یاد میشود. ... ادامه مطلب