سیستم فایل توزیع شده هیولا

شبکه ذخیره سازی توزیع شده و غیرمتمرکز هیولا امکان ذخیره‌سازی و پردازش همزمان حجم بالایی از اطلاعات را بدون ایجاد یک گلوگاه واحد فراهم می‌کند. هیولا فضای ذخیره‌سازی نرم‌افزار‌محور برای داده‌های غیرساخت-یافته و به عنوان جایگزینی برای فضاهای ذخیره‌سازی مبتنی بر سخت‌افزار، پیچیده و گران‌قیمت می‌باشد. استفاده از الگوی طراحی پراکسی بصورت توزیع شده و غیرمتمرکز امکان مقیاس‌پذیری خطی را در ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس نیازمندی‌های مختلف از نظر سطوح دسترسی، نوع دسترسی، نوع پردازش و غیره فراهم می‌کند. تمام نودهای پراکسی به یک تابع مشترک ثابت برای آدرسی‌دهی فایل‌ها دسترسی دارند که قدرت تحمل خطای شبکه را از نظر تعداد نقاط دسترسی به میزان دلخواه قابل مدیریت می کند.